Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Przetarg
Przetarg PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 13:19

Komunikat  Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi.

Dyrektor  Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi, informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie placu zabaw  przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. J. Korczaka w Łodzi ul. Maratońska 47b w ramach programu „Radosna  Szkoła”   wybrany został wykonawca  tj.:  NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw  Sławomir Chmieliński Grom 36  12-130 Pasym. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

- Zobacz -

 

 

 

 

S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A ( z w a n a  d a l e j  S I W Z )

Przedmiot postępowania
Budowa placu zabaw przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im.
Janusza Korczaka w Łodzi, ul. Maratońska 47B
w ramach programu „Radosna Szkoła”

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity z 2013 r.
Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.), zwana dalej ustawą PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 euro.

Podstawa prawna: art. 39 – 46 ustawy

ogłoszone na stronie internetowej http:// www.zsi1.pl

Termin składania ofert 27 sierpnia 2014r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 27 sierpnia 2014r. godz. 10.15

 

Cała dokumentacja dotycząca przetargu zawarta została w niżej wymienionych załącznikach:

 

01. S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A : zobacz

 

02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: zobacz

 

03. OPIS TECHNICZNY : zobacz


04. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU: zobacz

 

05. FORMULARZ OFERTOWY: zobacz

 

06. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1: zobacz

 

07. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 2: zobacz

 

08. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 3: zobacz

 

09 WYKAZ OSÓB: zobacz

 

10. WYKAZ WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH: zobacz

 

11. UMOWA: zobacz

 

12. ZAŁĄCZNIK DO SIZW: zobacz


13. KOSZTORYS NAKŁADCZY: zobacz

 

Pytania  odpowiedzi dotyczące przetargu - zobacz

Poprawiony: czwartek, 04 września 2014 14:46
 


Copyright © 2019 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates